გაყიდვების შემდგომი მომსახურება

გაყიდვების შემდგომი მომსახურება

საგარანტიო პერიოდი არის 12 თვე ექსპლუატაციაში მიღების დღიდან.გარდა ამისა, ჩვენ ვაძლევთ 1 წლიან გარანტიას და უწყვეტი უფასო ტექნიკურ მეგზურობასა და ტრენინგს.

ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ შენარჩუნების დროს არა უმეტეს 7 სამუშაო დღისა და რეაგირების დროს 3 საათის განმავლობაში.

ჩვენ ვაშენებთ ინსტრუმენტების სერვისის პროფილს ჩვენი კლიენტებისთვის, რათა ჩაწერონ პროდუქტის მომსახურებისა და ტექნიკური პირობები.

ინსტრუმენტების სერვისის დაწყების შემდეგ, ჩვენ გადავიხდით შემდგომ ოპერაციებს მომსახურების პირობების შესაგროვებლად.