იონის გადამცემი/იონის სენსორი

 • ონლაინ იონის მრიცხველი T4010

  ონლაინ იონის მრიცხველი T4010

  სამრეწველო ონლაინ იონის მრიცხველი არის წყლის ხარისხის მონიტორინგისა და კონტროლის ონლაინ ინსტრუმენტი მიკროპროცესორით.მისი აღჭურვა შესაძლებელია იონით
  ფტორის, ქლორიდის, Ca2+, K+, NO3-, NO2-, NH4+ და ა.შ. სელექციური სენსორი.
 • ონლაინ იონის მრიცხველი T6010

  ონლაინ იონის მრიცხველი T6010

  სამრეწველო ონლაინ იონის მრიცხველი არის წყლის ხარისხის მონიტორინგისა და კონტროლის ონლაინ ინსტრუმენტი მიკროპროცესორით.ის შეიძლება აღჭურვილი იყოს ფტორის, ქლორიდის, Ca2+, K+ იონური სელექციური სენსორით,
  NO3-, NO2-, NH4+ და ა.შ.
 • ონლაინ იონის მეტრი T6510

  ონლაინ იონის მეტრი T6510

  სამრეწველო ონლაინ იონის მრიცხველი არის წყლის ხარისხის მონიტორინგისა და კონტროლის ონლაინ ინსტრუმენტი მიკროპროცესორით.მისი აღჭურვა შესაძლებელია იონით
  ფტორის, ქლორიდის, Ca2+, K+, NO3-, NO2-, NH4+ და ა.შ. სელექციური სენსორი.
 • CS6514 ამონიუმის იონის სენსორი

  CS6514 ამონიუმის იონის სენსორი

  იონის სელექციური ელექტროდი არის ერთგვარი ელექტროქიმიური სენსორი, რომელიც იყენებს მემბრანის პოტენციალს ხსნარში იონების აქტივობის ან კონცენტრაციის გასაზომად.როდესაც ის შედის კონტაქტში გასაზომი იონების შემცველ ხსნართან, ის წარმოქმნის კონტაქტს სენსორთან მის მგრძნობიარე მემბრანასა და ხსნარს შორის ინტერფეისზე.იონის აქტივობა პირდაპირ კავშირშია მემბრანის პოტენციალთან.იონის სელექციურ ელექტროდებს ასევე უწოდებენ მემბრანულ ელექტროდებს.ამ ტიპის ელექტროდს აქვს სპეციალური ელექტროდი მემბრანა, რომელიც შერჩევით რეაგირებს კონკრეტულ იონებზე.კავშირი ელექტროდის მემბრანის პოტენციალსა და გასაზომად იონის შემცველობას შორის შეესაბამება ნერნსტის ფორმულას.ამ ტიპის ელექტროდს აქვს კარგი სელექციურობის და ხანმოკლე წონასწორობის მახასიათებლები, რაც მას პოტენციალის ანალიზისთვის ყველაზე ხშირად გამოყენებულ ინდიკატორ ელექტროდს აქცევს.
 • CS6714 ამონიუმის იონის სენსორი

  CS6714 ამონიუმის იონის სენსორი

  იონის სელექციური ელექტროდი არის ერთგვარი ელექტროქიმიური სენსორი, რომელიც იყენებს მემბრანის პოტენციალს ხსნარში იონების აქტივობის ან კონცენტრაციის გასაზომად.როდესაც ის შედის კონტაქტში გასაზომი იონების შემცველ ხსნართან, ის წარმოქმნის კონტაქტს სენსორთან მის მგრძნობიარე მემბრანასა და ხსნარს შორის ინტერფეისზე.იონის აქტივობა პირდაპირ კავშირშია მემბრანის პოტენციალთან.იონის სელექციურ ელექტროდებს ასევე უწოდებენ მემბრანულ ელექტროდებს.ამ ტიპის ელექტროდს აქვს სპეციალური ელექტროდი მემბრანა, რომელიც შერჩევით რეაგირებს კონკრეტულ იონებზე.კავშირი ელექტროდის მემბრანის პოტენციალსა და გასაზომად იონის შემცველობას შორის შეესაბამება ნერნსტის ფორმულას.ამ ტიპის ელექტროდს აქვს კარგი სელექციურობის და ხანმოკლე წონასწორობის მახასიათებლები, რაც მას პოტენციალის ანალიზისთვის ყველაზე ხშირად გამოყენებულ ინდიკატორ ელექტროდს აქცევს.
 • CS6518 კალციუმის იონის სენსორი

  CS6518 კალციუმის იონის სენსორი

  კალციუმის ელექტროდი არის PVC მგრძნობიარე მემბრანის კალციუმის იონის სელექციური ელექტროდი ორგანული ფოსფორის მარილით, როგორც აქტიური მასალა, რომელიც გამოიყენება ხსნარში Ca2+ იონების კონცენტრაციის გასაზომად.
 • CS6718 სიხისტის სენსორი (კალციუმი)

  CS6718 სიხისტის სენსორი (კალციუმი)

  კალციუმის ელექტროდი არის PVC მგრძნობიარე მემბრანის კალციუმის იონის სელექციური ელექტროდი ორგანული ფოსფორის მარილით, როგორც აქტიური მასალა, რომელიც გამოიყენება ხსნარში Ca2+ იონების კონცენტრაციის გასაზომად.
  კალციუმის იონის გამოყენება: კალციუმის იონის სელექციური ელექტროდის მეთოდი ეფექტური მეთოდია ნიმუშში კალციუმის იონის შემცველობის დასადგენად.კალციუმის იონის სელექციური ელექტროდი ასევე ხშირად გამოიყენება ონლაინ ინსტრუმენტებში, როგორიცაა ინდუსტრიული ონლაინ კალციუმის იონების შემცველობის მონიტორინგი, კალციუმის იონის სელექციური ელექტროდი აქვს მარტივი გაზომვის, სწრაფი და ზუსტი პასუხის მახასიათებლებს და შეიძლება გამოყენებულ იქნას pH და იონის მრიცხველებთან და ონლაინ კალციუმთან. იონური ანალიზატორები.იგი ასევე გამოიყენება ელექტროლიტური ანალიზატორებისა და ნაკადის ინექციის ანალიზატორების იონური სელექციური ელექტროდების დეტექტორებში.
 • CS6511 ქლორიდის იონის სენსორი

  CS6511 ქლორიდის იონის სენსორი

  ონლაინ ქლორიდის იონის სენსორი იყენებს მყარი მემბრანის იონის სელექციურ ელექტროდს წყალში მცურავი ქლორიდის იონების შესამოწმებლად, რაც არის სწრაფი, მარტივი, ზუსტი და ეკონომიური.
 • CS6711 ქლორიდის იონის სენსორი

  CS6711 ქლორიდის იონის სენსორი

  ონლაინ ქლორიდის იონის სენსორი იყენებს მყარი მემბრანის იონის სელექციურ ელექტროდს წყალში მცურავი ქლორიდის იონების შესამოწმებლად, რაც არის სწრაფი, მარტივი, ზუსტი და ეკონომიური.
 • CS6510 ფტორის იონის სენსორი

  CS6510 ფტორის იონის სენსორი

  ფტორის იონის სელექციური ელექტროდი არის სელექციური ელექტროდი, რომელიც მგრძნობიარეა ფტორის იონის კონცენტრაციაზე, ყველაზე გავრცელებული არის ლანთანის ფტორიდის ელექტროდი.
  ლანთანუმის ფტორიდის ელექტროდი არის სენსორი, რომელიც დამზადებულია ლანთანუმის ფტორიდის ერთკრისტალისგან, რომელიც დოპირებულია ევროპიუმის ფტორიდით, გისოსის ხვრელებით, როგორც ძირითადი მასალა.ამ ბროლის ფილას აქვს ფტორის იონების მიგრაციის მახასიათებლები გისოსის ხვრელებში.
  ამიტომ, მას აქვს ძალიან კარგი იონური გამტარობა.ამ კრისტალური მემბრანის გამოყენებით, ფტორის იონური ელექტროდი შეიძლება დამზადდეს ორი ფტორის იონური ხსნარის გამოყოფით.ფტორის იონის სენსორს აქვს სელექციურობის კოეფიციენტი 1.
  და ხსნარში სხვა იონების არჩევანი თითქმის არ არის.ერთადერთი იონი ძლიერი ჩარევით არის OH-, რომელიც რეაგირებს ლანთანის ფტორიდთან და გავლენას მოახდენს ფტორის იონების განსაზღვრაზე.თუმცა, მისი კორექტირება შესაძლებელია ნიმუშის pH <7-ის დასადგენად, რათა თავიდან იქნას აცილებული ეს ჩარევა.
 • CS6710 ფტორის იონის სენსორი

  CS6710 ფტორის იონის სენსორი

  ფტორის იონის სელექციური ელექტროდი არის სელექციური ელექტროდი, რომელიც მგრძნობიარეა ფტორის იონის კონცენტრაციაზე, ყველაზე გავრცელებული არის ლანთანის ფტორიდის ელექტროდი.
  ლანთანუმის ფტორიდის ელექტროდი არის სენსორი, რომელიც დამზადებულია ლანთანუმის ფტორიდის ერთკრისტალისგან, რომელიც დოპირებულია ევროპიუმის ფტორიდით, გისოსის ხვრელებით, როგორც ძირითადი მასალა.ამ ბროლის ფილას აქვს ფტორის იონების მიგრაციის მახასიათებლები გისოსის ხვრელებში.
  ამიტომ, მას აქვს ძალიან კარგი იონური გამტარობა.ამ კრისტალური მემბრანის გამოყენებით, ფტორის იონური ელექტროდი შეიძლება დამზადდეს ორი ფტორის იონური ხსნარის გამოყოფით.ფტორის იონის სენსორს აქვს სელექციურობის კოეფიციენტი 1.
  და ხსნარში სხვა იონების არჩევანი თითქმის არ არის.ერთადერთი იონი ძლიერი ჩარევით არის OH-, რომელიც რეაგირებს ლანთანის ფტორიდთან და გავლენას მოახდენს ფტორის იონების განსაზღვრაზე.თუმცა, მისი კორექტირება შესაძლებელია ნიმუშის pH <7-ის დასადგენად, რათა თავიდან იქნას აცილებული ეს ჩარევა.
 • CS6520 ნიტრატის ელექტროდი

  CS6520 ნიტრატის ელექტროდი

  ყველა ჩვენი იონური სელექციური (ISE) ელექტროდი ხელმისაწვდომია მრავალ ფორმაში და სიგრძეში, რათა მოერგოს სხვადასხვა აპლიკაციებს.
  ეს იონური სელექციური ელექტროდები შექმნილია ნებისმიერი თანამედროვე pH/mV მრიცხველის, ISE/კონცენტრაციის მრიცხველთან ან შესაბამის ონლაინ ინსტრუმენტებთან მუშაობისთვის.
12შემდეგი >>> გვერდი 1/2