ციფრული ნარჩენი ქლორის სენსორი

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D ციფრული ნარჩენი ქლორის სენსორი

    მუდმივი ძაბვის პრინციპის ელექტროდი გამოიყენება წყალში ნარჩენი ქლორის ან ჰიპოქლორიუმის მჟავის გასაზომად. მუდმივი ძაბვის გაზომვის მეთოდი ელექტროდის გაზომვის ბოლოს სტაბილური პოტენციალის შენარჩუნებაა, ხოლო სხვადასხვა გაზომული კომპონენტები წარმოქმნიან განსხვავებული დენის ინტენსივობას ამ პოტენციალის ქვეშ. იგი შედგება ორი პლატინის ელექტროდიდან და მინიშნება ელექტროდიდან, რომელიც ქმნის მიკრო დენის გაზომვის სისტემას. ნარჩენი ქლორი ან ჰიპოქლორიუმის მჟავა წყლის ნიმუშში, რომელიც მიედინება გაზომვის ელექტროდში, მოხმარდება. ამიტომ, გაზომვის დროს წყლის ნიმუში მუდმივად უნდა მიედინებოდეს გაზომვის ელექტროდს.